GPS Bach Khoa

1.0

Hệ thống theo dõi, quản lý và điều hành vận tải sử dụng hộp đen GPS, giúp quản lý phương tiện và tài sản một cách dễ dàng.
0/5 No votes
Developer
DANG VU NGHI
Version
1.0
Updated
2018-07-25T21:27:41Z
Requirements
8.0
Size
8 MB
Get it on
App Store

Report this app

Images

Description

Hệ thống theo dõi, quản lý và điều hành vận tải sử dụng hộp đen GPS, giúp quản lý phương tiện và tài sản một cách dễ dàng.

What's new

Apple đã cập nhật app này để có thể sử dụng chứng chỉ đăng nhập mới nhất của Apple.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *