FTU Messenger

1.0

Ứng dụng kết nối các sinh viên, giảng viên với nhau, nhắn tin qua nhóm lớp, nhắn tin cho giảng viên và nhắn tin riêng cho nhau. Giúp liên lạc, trao đổi, hỗ trợ sinh viên và giảng viên trong quá trình học tập giảng dạy
0/5 No votes
Developer
Huan Pham
Version
1.0
Updated
2020-05-04T14:42:02Z
Requirements
11.0
Size
80 MB
Get it on
App Store

Report this app

Images

Description

Ứng dụng kết nối các sinh viên, giảng viên với nhau, nhắn tin qua nhóm lớp, nhắn tin cho giảng viên và nhắn tin riêng cho nhau. Giúp liên lạc, trao đổi, hỗ trợ sinh viên và giảng viên trong quá trình học tập giảng dạy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *