Cách tính đạo hàm bằng máy tính cầm tay casio

Nếu bạn biết cách tính đạo hàm bằng máy tính thì thời gian được kết quả là khá nhanh, chính xác so với phương pháp đại số. Trong phạm vi bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn tìm đạo hàm tại 1 điểm xác định, ứng dụng đạo hàm trong khảo sát hàm số, … Mời bạn theo dõi

1. Cách tính đạo hàm bằng máy tính cầm tay casio

1.1 Phương pháp

Bấm máy tính đạo hàm

Hướng dẫn bấm máy tính đạo hàm cấp 1

Bấm máy tính đạo hàm cấp 1

Hướng dẫn bấm máy tính đạo hàm cấp 2

Bấm máy tính đạo hàm cấp 2

1.2 Bài tập

Bài tập 1. Hãy tính đạo hàm bằng casio của y = 3x3 + 2x2

a) tại điểm x0 = 1

b) tại điểm x= 1,5

Hướng dẫn

Sử dụng máy tính cầm tay casio fx-580VN X thao tác như sau

a) tại điểm x0 = 1

Kết luận: Đạo hàm tại điểm x0 = 1 bằng 13.

b) tại điểm x= 1,5

Cách bấm máy tính đạo hàm

Kết luận: Đạo hàm tại điểm x0 = 1.5 bằng 105/4.

Bài tập 2. Hãy tìm hệ số tiếp tuyến của đồ thị hàm số (C): $y = \frac{{2x – 3}}{{\sqrt {3{x^2} – 5} }}$ tại điểm’

a) x0 = 1

b) x0 = 2

Hướng dẫn giải

Để tìm hệ số tiếp tuyến tại một điểm của hàm f(x) có nhiều cách nhưng bài này mình sẽ hướng dẫn bấm máy tính cầm tay

a) x0 = 1

Bấm đạo hàm tại điểm x = 1

b) x0 = 2

Bấm đạo hàm tại điểm x = 2

Bài tập 3. Tìm giá trị gần đúng đạo hàm cấp 2 của hàm số y = 2x3 tại điểm x0 = 5

Hướng dẫn giải

Theo lý thuyết, ta tính đạo hàm cấp 2 như sau

y’ tại điểm x0 = 5

Đạo hàm cấp 2 tại điểm x = 5

=> y'(5) = 150

y’ tại điểm x0 = 5 + 0,000001

Đạo hàm cấp hai

=> y'(5 + 0,000001) = 150,00006

Lúc này $y” = \frac{{y’\left( {2 + 0,000001} \right) – y’\left( 2 \right)}}{{0,000001}}$

Hy vọng với hướng dẫn chi tiết ở trên, bạn đã biết cách tính đạo hàm bằng máy tính. Trong bài viết không thể tránh được những sai sót nên mong nhận được sự phản hồi từ bạn đọc để các bài viết tiếp theo tốt hơn nữa. Chúc bạn học tốt!